Kontaktní údaje naší společnosti :

Obchodní jméno :
Sídlo firmy / adresa :
Telefon / kancelář :
E-mail :
ID datové schránky :
IČ :
DIČ :
Bankovní spoj. :

Zápis v OR :

EKOS-Žitenice s.r.o.
Litoměřická 17, 411 41 Žitenice
+420 777 057 313
office@ekos-zitenice.cz
77h3e8p
473 10 910
CZ47310910
ČSOB, a.s. - pobočka Litoměřice
č.ú. : 183138984/0300
dne 25. listopadu 1992 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3706


Zde nás najdete :

 

Panoramatické zobrazení sídla společnosti


Whistleblowing
Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, oznamujících porušení práva, zavedla společnost EKOS-Žitenice s.r.o. tzv. whistleblowingový systém. Díky tomuto systému mohou zaměstnanci (a nejen oni) bezpečně hlásit svá podezření na nekalé praktiky uvnitř naší společnosti. Za tímto účele byla zřízena „oznamovací linka“ v podobě e-mailu, na kterou mohou oznamovatelé zasílat svá oznámení, kterými se bude zabývat tzv. příslušná osoba, která bude následné komunikovat s oznamující osobou.

E-mail : oznamovaci.linka@ekos-zitenice.cz