Výběr z realizovaných staveb 2020


Praha – ZOO - Nový pavilon goril
Realizace zemních prací, vodovodu a kanalizace vč. ZTI
Investiční náklad:  cca 13,7 mil.
Termín realizace:   11/2019 - 06/2021
Objednatel:           STRABAG a.s.


Praha – Rezidence Golf Hostivař
Realizace výstavby vodovodu a kanalizace vč. přípojek
Investiční náklad:  cca 24,3 mil.
Termín realizace:   03/2020 - 04/2021
Objednatel:           KONSIT a.s.


Louny – ul. 5.května a Elišky Krásnohorské
Realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu
včetně komunikací

Investiční náklad:  cca 6,3 mil.
Termín realizace:   04 - 09/2020
Objednatel:           INFRATECH s.r.o.


Štětí – MONDI
Realizace sanace “stoky “G“
Investiční náklad:  cca 7,4 mil.
Termín realizace:   04 - 09/2020
Objednatel:           Mondi Štětí a.s.


Velvary – Velká Bučina
Výstavba splaškové kanalizace
Investiční náklad:  cca 15,5 mil.
Termín realizace:   05/2020 - 06/2021
Objednatel:           VHS, spol. s r.o.


Výběr z realizovaných staveb 2019


Ústí nad Labem – Rekonstrukce venkovní
části Plaveckého areálu Klíše

Realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:  cca 4,8 mil.
Termín realizace:   03/2019 - 03/2020
Objednatel:           Metrostav a.s.


Praha - Obytný soubor Vivus Uhříněves,
IV. etapa (BD I,J,H)

Realizace kanalizace, vodovodu a ZP pro teplovody
Investiční náklad:  cca 1,1 mil.
Termín realizace:   11/2019 - 02/2020
Objednatel:           Metrostav a.s.


Štětí - PILA
Realizace dešťové a splaškové kan. vč. výtlaků a RN,
realizace vodovodu vč. SHZ a skrápění, horkovody

Investiční náklad:  cca 72,4 mil.
Termín realizace:   05/2019 - 04/2020
Objednatel:           STRABAG a.s.


Mariánské Radčice - Biotechnologický systém
čerpaných důlních vod z MR1

Realizace technologie ČOV - plovoucí ostrovy
vč. mokřadní vegetace a aktivního provzdušňování,
systém čerpání důlních vod

Investiční náklad:  cca 13,5 mil.
Termín realizace:   08/2019 - 05/2020
Objednatel:           sdružení EUROVIA CS, a.s. + HERKUL a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2018


Litvínov – Centrum služeb a obchodu
Realizace kanalizace, vodovodu, plynovodu,
retencí, základů a podlahových konstrukcí, zemní práce

Investiční náklad:  cca 36,5 mil.
Termín realizace:   12/2017 - 01/2019
Objednatel:           PROJEKTYSS s.r.o.


Žatec–NEXEN TIRE, průmyslová zóna Triangle
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:  cca 7,8 mil.
Termín realizace:   03 - 09/2018
Objednatel:           VHS spol. s r.o.


Praha – ČZU – High-tech Technologicko
výukový pavilon FLD

Realizace zemních prací, kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:  cca 2,8 mil.
Termín realizace:   03 - 11/2018
Objednatel:           Metrostav a.s.


Plzeň – Car Wash Center 24 H, MAKRO
Realizace zemních a stavebních prací, rozvod IS
Investiční náklad:  cca 2,4 mil.
Termín realizace:   04 - 07/2018
Objednatel:           DHK consulting, s.r.o.


Most - IO 05 – PRŮMYSLOVÝ VODOVOD
NECHRANICE

Realizace zemních a stavebních prací vč. šachet
Investiční náklad:  cca 4,6 mil.
Termín realizace:   04 - 11/2018
Objednatel:           A - BENET s.r.o.


Most – Rek. tepelné sítě Velebudice
- úsek od VSV2 k odbočce VSV1

Realizace stavebních prací při rekonstrukci horkovodů
Investiční náklad:  cca 3,5 mil.
Termín realizace:   07 - 09/2018
Objednatel:           A - BENET s.r.o.


Most – Rek. tepelné sítě Velebudice
- úsek od odbočky VSV1 k odbočce Grammer

Realizace stavebních prací při rekonstrukci horkovodů
Investiční náklad:  cca 3,4 mil.
Termín realizace:   07 - 09/2018
Objednatel:           A - BENET s.r.o.


Praha - Obytný soubor Vivus Uhříněves,
3. etapa (BD D,E,F,G a H)

Realizace kanalizace, vodovodu a ZTI
Investiční náklad:  cca 4,0 mil.
Termín realizace:   06/2018 - 05/2019
Objednatel:           Metrostav a.s.


Jirkov - Výstavba okružní křižovatky na silnici III/0135 vč. přeložek IS
Realizace přeložek IS vč. kruhového objezdu OK 1
Investiční náklad:  cca 18,5 mil.
Termín realizace:   09/2018 - 05/2019
Objednatel:           Metrostav a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2017


Kláštere nad Ohří - Výrobní areál BENTELER
Realizace kanalizace vč. RN, ORL a LT,
vodovodu pitného a požárního, ZTI

Investiční náklad:  cca 27,5 mil.
Termín realizace:   03 - 11/2017
Objednatel:           SYNER, s.r.o.


Litvínov a Janov - Rekonstrukce tepelné sítě :
- REKO a přeložka přípojky VS SKN 1579, Litvínov
- REKO TN Janov (úsek v TK k AŠJ3)

Realizace rek. horkovodů vč. armatur a opravy šachet
Investiční náklad:  cca 6,1 mil.
Termín realizace:   06 - 09/2017
Objednatel:           Severočeská teplárenská, a.s.


Litvínov a Janov - Rekonstrukce tepelné sítě :
- REKO tepelné sítě Janov (úsek EC3-AŠJ8-AŠJ18/5)
Most - Modernizace sek. rozvodů tepla ST :
- REKO TK VS 36 - TV a ÚT, Lomená
- Rekonstrukce tepelné sítě IX. etapa

Realizace stavebních prací při rekonstrukci horkovodů
Investiční náklad:  cca 8,1 mil.
Termín realizace:   06 - 09/2017
Objednatel:           A - BENET s.r.o.


Sedlec u Prahy – Lokalita "U lípy", 16 RD
Realizace kanalizace, vodovodu a komunikace
Investiční náklad:  cca 5,6 mil.
Termín realizace:   10/2017 - 02/2018
Objednatel:           Půdy alfa, s.r.o.Nové Kopisty - polní cesta “HPC 6“
Realizace opravy závlah a komunikace
Investiční náklad:  cca 2,9 mil.
Termín realizace:   09 - 11/2017
Objednatel:           STRABAG a.s.


Most - Přeložka Hořanského koridoru
– Tepelný napáječ - IV. Úsek

Realizace základových patek pro přeložku horkovodu
Investiční náklad:  cca 4,1 mil.
Termín realizace:   10 - 12/2017
Objednatel:           A - BENET s.r.o.


Praha - Obytný soubor Vivus Uhříněves,
3. etapa

Realizace kanalizace a ZTI
Investiční náklad:  cca 1,0 mil.
Termín realizace:   12/2017 - 02/2018
Objednatel:           Metrostav a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2016


Praha - Ruční mytí vozidel - Libeň
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 1,8 mil.
Termín realizace:02 - 03/2016
Objednatel:Global Lease, s.r.o. a DiBO EAST s.r.o.


Hořešovice - I/7 křižovatka s I/16
Realizace odvodnění
Investiční náklad:cca 3,0 mil.
Termín realizace:03 - 09/2016
Objednatel:GEOSAN GROUP a.s.


Stod u Plzně - Prodejna potravin PENNY
a drogerie TETA

Realizace kanalizace, vodovodu, ZTI a HTÚ
Investiční náklad:cca 6,1 mil.
Termín realizace:04 - 10/2016
Objednatel:Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.


Žatec – KISWIRE, průmyslová zóna Triangle
Realizace kanalizace, vodovodu, ZTI a odvodnění
Investiční náklad:cca 19,4 mil.
Termín realizace:05 - 10/2016
Objednatel:SYNER, s.r.o.


Praha - Ruční mytí vozidel – Horní Měcholupy
Realizace kanalizace, vodovodu, plynu, NN a VO
Investiční náklad:cca 5,7 mil.
Termín realizace:05 - 09/2016
Objednatel:ModulW s.r.o.


Praha – OC Kaufland Horní Měcholupy
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 7,1 mil.
Termín realizace:07 - 12/2016
Objednatel:V.P. Procházka s.r.o.


Litoměřice - Samoobslužné myčky pro osobní
automobily

Realizace stavební části, kanalizace, vodovodu,
plynu a NN

Investiční náklad:cca 2,4 mil.
Termín realizace:11/2016 - 01/2017
Objednatel:CW plus s.r.o.


Praha - Obytný soubor Vivus Uhříněves,
2. etapa

Realizace kanalizace vč. výtlaku a ČS, vodovodu a plynu
Investiční náklad:cca 8,8 mil.
Termín realizace:11/2016 - 08/2017
Objednatel:Metrostav a.s.

Výběr z realizovaných staveb 2015


ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VRCHLABÍ –
JIH,ÚSEK STUDENEC – DOLNÍ BRANNÁ

Realizace propustků, UV a odvodnění
Investiční náklad:cca 8,2 mil.
Termín realizace:09/2014 - 11/2015
Objednatel:VHS spol. s r.o.


Hnojice – kanalizace a ČOV
Realizace kořenové ČOV vč. propojovacího potrubí
Investiční náklad:cca 6,2 mil.
Termín realizace:11/2014 - 11/2015
Objednatel:HOCHTIEF CZ a.s.


Ústí n/L - VÝSTAVBA VĚDECKO-TECHNICKÉHO
PARKU NUPHARO PARK III

Výstavba inženýrských sítí, ZTI, ČOV, ATS a komunikací
Investiční náklad:cca 39,0 mil.
Termín realizace:01-12/2015
Objednatel:MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost


Praha - Polyfunkční budova CHODOV Palace, ul. Babákova
Realizace demolice a zemních prací
Investiční náklad:cca 4,1 mil.
Termín realizace:01-06/2015
Objednatel:STRABAG a.s.


Most - rekonstrukce horkovodu :
OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1.,2.,3. a 4. ČÁST)
REKONSTRUKCE TN VRŠANY ÚSEK Š KORDY - PIONÝRŮ (1., 2. A 3. ČÁST)
ZKAPACITNĚNÍ TRASY 6-9 (I. A II. ČÁST)

Rekonstrukce horkovodu vč. armatur a opravy šachet
Investiční náklad:cca 36,3 mil.
Termín realizace:06-09/2015
Objednatel:Severočeská teplárenská, a.s.


Praha - RIVER GARDENS
- Západ 2 - budova Z3

Realizace kanalizace, vodovodu a horkovodu
Investiční náklad:cca 4,8 mil.
Termín realizace:10/2014 - 07/2015
Objednatel:VCES a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2014


Praha - ATRIUM RADLICKÁ
Zemní práce v rámci přípravy území pro realizaci objektu
Investiční náklad:cca 8,7 mil.
Termín realizace:02-09/2014
Objednatel:STRABAG a.s.


Praha - TRIO Rezidence Zlíčín
Realizace zemních prací v rámci přípravy území
Investiční náklad:cca 1,8 mil.
Termín realizace:02-12/2014
Objednatel:IMOS Brno, a.s.


Most - Generální oprava sítě V. etapa,
úsek 1,3,4-1 a 4-2

KPL realizace prací týkající se výměny horkovodu
vč. armatur a opravy šachet

Investiční náklad:cca 18,5 mil.
Termín realizace:06-09/2014
Objednatel:Severočeská teplárenská, a.s.


Nová Ves pod Přimdou – kanalizace a ČOV
Realizace kořenové ČOV 150 EO
Investiční náklad:cca 2,6 mil.
Termín realizace:06-10/2014
Objednatel:STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Ústí nad Labem - VÝSTAVBA VĚDECKO-TECHNICKÉHO PARKU NUPHARO PARK II
Realizace ZTI kanalizace a zemní práce
Investiční náklad:cca 1,6 mil.
Termín realizace:10-12/2014
Objednatel:Metrostav a.s.


Praha - Administrativní centrum Pankrác
Realizace přeložek a nženýrských sítí
Investiční náklad:cca 6,3 mil.
Termín realizace:11/2013 - 12/2015
Objednatel:STRABAG a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2013


Terezín - Protipovodňová opatření
Hradidlové kanalizační šachty
Investiční náklad:cca 1,2 mil.
Termín realizace:03-11/2013
Objednatel:VHS spol. s r.o.


Praha - VILY CHUCHLE
Realizace kanalizace vč. přípojek
Investiční náklad:cca 3,4 mil.
Termín realizace:04-08/2013
Objednatel:ZEPRIS s.r.o.


Litvínov - Obměna potrubního systému
horkovodu

Realizace zemních prací, úprava komunikací a ploch
Investiční náklad:cca 5,0 mil.
Termín realizace:06-08/2013
Objednatel:INFRATECH s.r.o.


Kolín - rekonstrukce ČOV
Realizace spojovacího potrubí vč. armatur
a zemních prací

Investiční náklad:cca 5,0 mil.
Termín realizace:11/2012 - 12/2014
Objednatel:GEOSAN GROUP a.s.


Praha, Nové Měcholupy IV a V – objekt D a G
Realizace HTÚ, ČTÚ, demolice a výstavby
inženýrských sítí vč. retencí

Investiční náklad:cca 9,8 mil.
Termín realizace:05/2013 - 08/2014
Objednatel:PP 53, a.s.


Praha, Nové Měcholupy IV a V – objekt E a F
Realizace HTÚ, ČTÚ, demolice a výstavby
inženýrských sítí vč. retencí

Investiční náklad:cca 2,7 mil.
Termín realizace:10/2013 - 11/2015
Objednatel:PRŮMSTAV, a.s.

Výběr z realizovaných staveb 2012


Praha - Polyfunkční dům Pod Ladronkou
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 1,2 mil.
Termín realizace:01-07/2012
Objednatel:METROSTAV a.s.


Povrly - Sídliště rodinných domků I. etapa
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 3,5 mil.
Termín realizace:06-11/2012
Objednatel:RAVEL spol. s r.o.


Žatec - PZ TRIANGLE - HARGO
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 3,8 mil.
Termín realizace:08-12/2012
Objednatel:SKD Průmstav – stavby, a.s.


Litoměřice - prodejna LIDL
Realizace vodovodu, kanalizace, plynu a komunikace
Investiční náklad:cca 10,3 mil.
Termín realizace:08-12/2012
Objednatel:Lidl Česká republika v.o.s.


Ústí nad Labem - SPU - II. ETAPA DOSTAVBA
Realizace vodovodu, kanalizace a HTÚ
Investiční náklad:cca 3,7 mil.
Termín realizace:09-12/2012
Objednatel:SKD Průmstav – stavby, a.s.


Horní Jiřetín - kanalizace a ČOV
Realizace výstavby nové kanalizace vč. přípojek
Investiční náklad:cca 46,9 mil.
Termín realizace:06/2012-10/2014
Objednatel:Metrostav a.s.


Výběr z realizovaných staveb 2011

Mělník - Chloumek, dostavba kanalizace
II.etapa

Realizace kanalizace
Investiční náklad:cca 32,4 mil.
Termín realizace:02/2011-04/2012
Objednatel:CGM Czech, a.s.


Praha, Hostivař - Bydlení nad přehradou II.
Realizace vodovodu, kanalizace vč. retence a ČS
Investiční náklad:cca 3,0 mil.
Termín realizace:04/2011-04/2012

Objednatel:PP 53, a.s.

Kladno - LEGO
Realizace kanalizace - retence
Investiční náklad:cca 34,9 mil.
Termín realizace:06-07/2011
Objednatel:DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.


Praha - Komerční zóna Horní Počernice
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 7,7 mil.
Termín realizace:07/2011-04/2012
Objednatel:PP 53, a.s.


Praha – ÚOCHB, rek. a oprava budovy C
Realizace komunikací
Investiční náklad:cca 1,1 mil.
Termín realizace:08-10/2011
Objednatel:METROSTAV a.s.


Kadaň – rekonstrukce ul. Poštovní
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 2,1 mil.
Termín realizace:08-11/2011
Objednatel:RAVEL spol. s r.o.


Obec Hlavenec - Kanalizace + přípojky
– II. etapa

Realizace kanalizace vč. přípojek
Investiční náklad:cca 11,0 mil.
Termín realizace:08/2011-03/2012
Objednatel:Obec Hlavenec


Litvínov – Obchodní centrum Kaufland
Realizace vodovodu a kanalizace vč. zatrubnění potoka
Investiční náklad:cca 6,0 mil.
Termín realizace:10/2011-04/2012
Objednatel:YSSEN – spol. s r.o.


Výběr z realizovaných staveb 2010

Kolín - oblastní nemocnice
Realizace vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 2,6 mil.
Termín realizace:02-06/2010
Objednatel:DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.


Jíčín – koupaliště Kníže
Realizace vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 4,8 mil.
Termín realizace:04-09/2010
Objednatel:DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.


Semily – Rekonstrukce Riegrova náměstí
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 4,8 mil.
Termín realizace:05-10/2010
Objednatel:CGM Czech, a.s.


Hradec Králové – Fakultní nemocnice
(patologie a vasografie)

Realizace vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 6,2 mil.
Termín realizace:05-08/2010
Objednatel:DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.


Praha – Rek. tramvajové trati Plzeňská
Rekonstrukce kanalizace
Investiční náklad:cca 5,5 mil.
Termín realizace:06-08/2010
Objednatel:ZEVYP a.s.


Obec Hlavenec - Splašková kan. + přípojky
– I. etapa

Realizace kanalizace vč. přípojek
Investiční náklad:cca 16,6 mil.
Termín realizace:10/2010-07/2011
Objednatel:Obec Hlavenec


Praha – ÚOCHB - Rek. a oprava budovy C
Realizace vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 6,6 mil.
Termín realizace:09/2010-04/2011
Objednatel:METROSTAV a.s.

Výběr z realizovaných staveb 2009


Kolín - BIOEBERGO
Rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a VŠ
Investiční náklad:cca 1,5 mil.
Termín realizace:01-02/2009
Objednatel:GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s.


Chabařovice (UL) – Rekultivace Milada Petri
Realizace vodovodu vč. výtlaku kanalizace
Investiční náklad:cca 2,2 mil.
Termín realizace:05-07/2009
Objednatel:REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.


Ústí nad Labem – Protipovodňová hráz
Rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a VŠ
Investiční náklad:cca 4,2 mil.
Termín realizace:05/2009-12/2010
Objednatel:SKD Průmstav – stavby, a.s.


Praha – Vozovna Kobylisy
Realizace kanalizace a vodovodu
Investiční náklad:cca 4,4 mil.
Termín realizace:06-08/2009
Objednatel:EDIKT a.s.


Zásmuky – Silnice ½ - Průtah Zásmuky II.
Realizace retenční nádrže a kanalizace
Investiční náklad:cca 2,0 mil.
Termín realizace:07-09/2009
Objednatel:GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s.


Hradec Králové – letní koupaliště
Realizace vodovodu a kanalizace
Investiční náklad:cca 3,9 mil.
Termín realizace:07-12/2009
Objednatel:GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY a.s.


Kralupy nad Vltavou – BUTADIEN II
Rekonstrukce vodovodu vč. přípojek a VŠ
Investiční náklad:cca 6,2 mil.
Termín realizace:08-11/2009
Objednatel:PRŮMSTAV a.s.


... a další